GÖNEN BALDO PİRİNÇ

Bugdaygiller familyasından oryza sativa türüne giren kültürgonen-baldo bitkilerinin tanesi olan çeltigin, teknigine uygun olarak yabancı maddelerden arındırılması, kavuzlarının soyulması, tanelerin ayrılması, beyazlatılması, toz halindeki kepeginden ayrılması, parlatılması, boylanması, kırıkların ve pirinç dısındaki diger maddelerin ayrılması suretiyle elde edilen üründür.Rutubetsiz ve serin yerde saklanmalıdır.